Kvinnefronten Landsmøte 2018

3. og 4. november avholdes Kvinnefronten Landsmøte på MelaHuset i Oslo.

Velkommen til to dager fylt med politikk og kultur! Dette er stedet å være for å møte spennende feminister og aktivister fra hele landet.
Kvinnefronten har de siste åra fått mange nye medlemmer. Landsmøtet er en flott anledning og mulighet til å bli bedre kjent med Kvinnefronten som organisasjon, få innblikk i Kvinnefrontens historie, være med og påvirke handlingsprogrammet og velge landsstyre og daglig ledelse. Det vil bli nedsatt arbeidsgrupper som skal komme med forslag til vedtak både om handlingsprogram og valg av ledelse.
 
Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2018 innen 1. november og som melder seg på innen 20. oktober til post@kvinnefronten.no kan delta som delegat med stemmerett. (Dette gjelder alle som definerer seg som kvinner). 
Frist for å melde inn saker er 3. oktober.
 
PROGRAM:

Lørdag 3 nov:
Kl.1000 – kaffe og registrering
Kl.1100 – Velkommen! Kulturell underholdning (navn kommer)
– Konstituering.
– Presentasjon av Kvinnefrontens beretning, økonomi, nominasjoner, og handlingsprogram
– Om Kvinnefrontens grunnlag og ideologi. Gruppediskusjon 
Ca kl.1400 – LUNSJ
– Kulturell underholdning
– Barsel og abort / innlegg fra Mette Løkeland, Gruppediskusjon
– Surrogati og eggdonasjon / innlegg fra Cathrine Linn Kristiansen og Tina Skotnes. Gruppediskusjon
– Grenseløs feminisme / innlegg fra Mina Adampour
– Kvinnefrontens internasjonale arbeid / Hilde Bjørnstad
Gruppediskusjon
ca kl.1800 – Felles middag

Søndag:
Kl.1100 – Velkommen – Sang med Ingvild Andersgaard 
– Valgkomiteens redegjørelse.
– Handlingsprogram \vedtak 
– Vi var mange – kvinneaktivister fra 70-tallet forteller / innlegg fra Unni Rustad, Ellen Aanesen og Linn Stalsberg 
– Valg
– Uttalelser fra landsmøte 
Kl.1500 – slutt

Comments are closed.