Bli medlem i Kvinnefronten!

Fyll ut innmeldingsskjemaet over, få flott velkomstpakke i posten og ta del i et feministisk fellesskap! Sammen står vi sterkere i kampen for kvinners rettigheter og kvinnefrigjøring. Det er også mulig å melde seg inn via SMS: Send SMS-kode: KF400 til 2380 – (vanlig medlemskap) – kr 400 per år KF200 til 2380 (student, pensjonist, […]

Regjeringa svikter på kvinnehelse

Kvinnehelse og føde- og barselomsorg har vært nedprioritert i årevis, og vi ser at forholdene for fødekvinne har forverret seg under pandemien. Abort, graviditet og fødsel er en stor fysisk og psykisk påkjenning. Kvinner fortjener et helsevesen med kompetanse og ressurser til å prioritere dem og gi dem god oppfølging, og dette er spesielt viktig […]

Kvinnedagsmarkeringer i 2021

Det har vært et annerledes år, og det blir for de aller fleste ei annerledes markering av den internasjonale kvinnedagen 8. mars i år. Her har vi samla det vi har kommet over av digitale og fysiske arrangement rundt om i landet. Veit du om noe som skjer nær deg som mangler på lista? Send […]

Hvitvasking av surrogati

Denne teksten er Kvinnefrontens svar på Nrks artikkel “Harald Rønneberg om å bli far ved hjelp av surrogati: – Eit eventyr” og intervjuet med Harald Rønneberg på Lindmo samme kveld. Kvinnefronten er imot all surrogati og mener hensynet til kvinnene som utnyttes i surrogatiindustrien alltid må komme i første rekke. Skrevet av Daisy Elizabeth Sjursø […]

Kvinnefronten lanserer dokumentarfilmen “Ingen vei tilbake!”

I anledning den Internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlesting, 6. februar, lanserer Kvinnefronten i Bergen dokumentarfilmen, «INGEN VEI TILBAKE! Aktivisme mot kjønnslemlesting i Singidaregionen, Tanzania». I filmen følger vi Chiku Ali som har jobbet i en årrekke mot kjønnslemlesting både i Norge og hjemlandet Tanzania, rundt i Singidaregionen hvor hun er født. Vi får møte noen […]

Munnbind fra Kvinnefronten

Med disse munnbindene fra Kvinnefronten bidrar du i smitteverndugnaden samtidig som du viser støtte til sykepleierne våre. Pandemien har vist oss at noen av de mest samfunnskritiske yrkene finnes i den kvinnedominerte helsesektoren. Sykepleierne og de andre heltene i helse- og omsorgsektoren fortjener lønnsøkning og gode arbeidsforhold – det er ikke nok med applaus! På […]

Høringsuttalelse: Et krafttak for likelønn

I november fremma SV forslag på Stortinget om et krafttak for likelønn. Her følger Kvinnefrontens høringsuttalelse i saken. Forslaget, som nå er til behandling i Familie- og kulturkomiteen, kan leses her: https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-042s/ Kvinnefronten er glad for at åtte Stortingsrepresentanter fra SV har fremmet et forslag om krafttak for likelønn. Kvinnefronten støtter de fremlagte forslag til […]

Høringssvar om eggdonasjon

Kvinnefronten har levert innspill til høring om Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd. Kvinnefronten er mot eggdonasjon, for kvinners kropper er ikke en handelsvare. Vi er også kritiske til de ulike kravene til egg- og sæddonorer, den økonomiske kompensasjonen som kommersialiserer kvinnekroppen, og mangelfull informasjon om eggdonasjon for lesbiske par. Her kan du […]

En takk til/a thank you to Janice Raymond, CATW

Kvinnefrontens hovedsamarbeidspartner internasjonalt siden 1996 har vært Coalition Against Trafficking in Women (CATW). Janice Raymond, som har vært co-director i CATW, trer nå tilbake fra dette vervet. En stor digital happening ble arrangert for henne 11. januar hvor 40 feminister deltok fra hele verden. Agnete Strøm fra Kvinnefronten holdt denne hilsenen til Janice på dette […]

Feministiske lyspunkt i 2020

2020 har vært et annerledes år på mange måter, og det er lett å glemme at det faktisk har skjedd en del positive ting for kvinner også i år. Her følger ei lita samling av feministiske lyspunkt i 2020, som kvinneaktivister i Norge og verden har mye av æra for! Likekjønna ekteskap ble lovlig i […]

Julehilsen fra Kvinnefronten

Til alle medlemmer, støttespillere og andre interesserte. Kvinnefronten ønsker med dette å takke for alle små og store bidrag i det merkelige året 2020 skulle vise seg å bli! Om bidraget har kommet gjennom aktivitet i et lokallag, å trykke «liker» på noe vi har lagt ut på Facebook, snakke med andre om Kvinnefronten, henge […]

Fjern inntektskravet for permanent opphold

Uttalelse vedtatt på Kvinnefrontens landsmøte 7.-8.11.2020 Kvinnebevegelsen i Norge har over lang tid krevd at treårsregelen for rett til permanent oppholdstillatelse for familiegjenforente må fjernes. Treårsregelen skaper en sterk ubalanse mellom ektefellene, noe som i særlig grad rammer kvinner. Den gjør dem sårbare for psykisk og fysisk vold. Mange opplever å bli truet med å […]

Nei til kutt i erstatning til voldsofre

Uttalelse vedtatt på Kvinnefrontens landsmøte 7.-8. november 2020 Et lovforslag om voldsoffererstatning er nå ute på høring. Dette har gått under radaren på mediene og av store deler av befolkningen. Går dette gjennom, vil et flertall av voldsoffer fratas retten til voldsoffererstatning. Lovforslaget vil ramme de svakeste og mest sårbare i samfunnet. Voldsoffererstatning er viktig […]

Kvinnefronten har hatt landsmøte!

Landsmøtet i Kvinnefronten er nå vel gjennomført. Det blei et godt og hyggelig møte – selv om det var litt rart og trist at vi ikke kunne møtes fysisk. Vi fikk likevel gode diskusjoner, interessante politiske innledninger, fine kulturinnslag og ikke minst fikk vi valgt ny ledelse og viktige uttalelser fra landsmøtet! For første gang […]

Kvinnefronten støtter polske kvinners kamp!

Uttalelse vedtatt på Kvinnefrontens landsmøte 7.-8. november 2020. Polen har Europas strengeste abortlov og nå skal den bli strengere. Dette kan vi ikke akseptere. Kvinners rettigheter skal aldri forhandles bort for andre interesser. Kvinnefronten står sammen med polske kvinner om retten til trygg og selvbestemt abort. Polens grunnlovsdomstol (som består av dommere utnevnt av regjeringen) […]

Høring i Familie- og kulturkomiteen

Nora Uvsbakk fra Kvinnefronten representerte Kvinnefronten i høringa til familie- og kulturkomiteen om statsbudsjettet tirsdag 20. oktober. Kvinnefronten tok opp de økonomiske rammene til kvinnebevegelsen, bevilgninger til krisesentrene, kontantstøtte og barnehagetilbud. Her kan du lese høringsuttalelsen i sin helhet: Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig radikalfeministisk kvinneorganisasjon. Vi jobber for full kvinnefrigjøring, og engasjerer oss i […]

Kvinnemakt og ideologi

Her er Kvinnefrontens svar til leder i Skeivt utvalg i Rødt om kvinnebevegelsen, biologi og transfobi: Kvinnebevegelsen, maktforhold og ideologi. Publisert i Klassekampen.  Torill Nustad, representant for Kvinnefronten Anne-Marith Rasmussen, leder i Skeivt utvalg i Rødt skriver at hun ønsker samarbeid med kvinnebevegelsen og det er jeg enig i. Eksempler på saker hvor vi kan […]

Opp alle jordens lesber!

  Kvinnefronten er opptatt av lesbisk synlighet hele året, og spesielt nå under Pride. Derfor har organisasjonssekretær Jorunn laget profilbilde-rammen hun alltid har ønsket seg: Opp alle jorden lesber! Pynt profilbildet ditt med denne fine ramma og bidra til å synliggjøre lesbiske. Gjør som Jorunn og svev rundt på en lesbisk sky under Pride! Du […]

Støtteerklæring til demonstrantene i USA

Uttalelse fra Kvinnefrontens landsstyremøte 13. juni 2020: Landsstyret i Kvinnefronten støtter demonstrantene i USA i sin kamp mot politivold og rasisme. Den strukturelle og systematiske undertrykkingen, basert på hudfarge, er dypt rotet i det amerikanske samfunnet og demonstrasjonene er et resultat av årevis av undertrykking. Bevegelsen i USA har spredd seg over hele verden og […]