Bli medlem i Kvinnefronten!

Fyll ut innmeldingsskjemaet over, få flott velkomstpakke i posten og ta del i et feministisk fellesskap! Sammen står vi sterkere i kampen for kvinners rettigheter og kvinnefrigjøring. Det er også mulig å melde seg inn via SMS: Send SMS-kode: KF400 til 2380 – (vanlig medlemskap) – kr 400 per år KF200 til 2380 (student, pensjonist, […]

Kvinnefrontens umiddelbare krav til ny regjering!

Uttalelse vedtatt i Kvinnefrontens landsstyre 18.9.21. På trykk i Klassekampen 6.10.21. Valget er overstått, og velgerne har talt. Det er et nytt politisk flertall, som nå skal lage regjeringsplattform og stake ut ny kurs for Norge. Kvinnefronten har store forventninger til det rød-grønne flertallet på Stortinget og en ny politisk kurs som også prioriterer kvinners […]

USAs kvinner går ei dyster framtid i møte hvis Texas nye lov får bestå. – Dramatisk aborttilbakeslag

(Denne teksten av Sissel Henriksen sto først på trykk i Klassekampen 3. september 2021. Vi takker for at vi får dele den i sin helhet) USAs mektige høyesterett vedtok natt til i går å ikke umiddelbart blokkere Texas’ nye abortlov. Loven, som gjør abort etter sjette uke ulovlig, trådte i kraft 1. september. Høyesterett slo likevel […]

Posted in Abort   •  

Gjør et feministisk valg 2021

13. september er det igjen klart for stortingsvalg i Norge. I den forbindelse har Kvinnefronten – som i tidligere valgår – laga en valgundersøkelse. Svara til partia er plukka fra partiprogramma, ettersom det er disse som ligger til grunn i kommende stortingsperiode. Klare standpunkt for en sak gir «ja», uklare gir «tja», og der partia […]

Elisabeth Haarr: Med vrede i stingene

Årets festspillkunstner under Festspillene i Bergen er Elisabeth Haarr. Her kan du lese mer om festspillutstillinga og hvorfor det er litt ekstra stas for Kvinnefronten! Denne fanen er utstillingens plakat, plakaten er gratis: Utstillingen starter slik:•Bleak Blonde, Silke beskutt med mitraljøse, kjørt over med tanks av H.M. Kongens Garde •The Eagle Tries Again, 1982 Men […]

Respekter fødende kvinner – styrk fødsels- og barselsomsorgen!

Engasjementet for å bedre fødsels- og barselsituasjonen for kvinnene i Norge har vært stor i de siste årene. Bunadsgeriljaen har samla over 100.000 støttespillere på si Facebookside. Jordmødrenes fagforeninger har lenge snakka om ei varsla krise, 8.marstogene har samla tusenvis under paroler som; Dette er vårt siste varsel; nå vi vil ha bedre barsel  – […]

Boikott fotball-VM i Qatar!

Uttalelse vedtatt av arbeidsutvalget i Kvinnefronten 18. mai 2021 Kvinnefronten støtter en boikott av fotball-VM i Qatar. Tildelingen av mesterskapet bygger på grov korrupsjon. 16 av de 22 mennene som vedtok at Qatar skulle få mesterskapet er seinere suspendert, siktet eller satt i fengsel grunnet korrupsjon. Forholdene for arbeiderne i Qatar er under enhver kritikk […]

Søstre, kamerater – gratulerer med dagen!

Søstre, kamerater – gratulerer med dagen!  På arbeidernes internasjonale kampdag ønsker vi å sette fokus på sekstimersdagen. Vi tror på sekstimersdagen som den neste store velferdsreformen og som et frigjøringsprosjekt. Sekstimersdagen er bra for likestillingen, for miljøet og for sysselsettingen. Folk får mer tid til familie og venner, frivillighet og omsorg. Sekstimersdagen gjør arbeidslivet mer […]

Endelig farvel til nemndene

Denne teksten sto på trykk i noe forkorta form i Klassekampen 29. april 2021. Her kan den leses i sin helhet! Av Thea B. Gabrielsen, Line Schou og Kristine Sundvor Solvin; Kvinnefrontens landsstyre Å utvide retten til selvbestemt abort og fjerne abortnemndene er feminisme i praksis. Det er myndiggjøring av kvinner i ulike livssituasjoner og […]

Arbeiderpartiet må gå inn for å fjerne abortnemndene

I skrivende stund har Arbeiderpartiet landsmøte, og vi håper de lytter til kvinnebevegelsens mangeårige krav om å fjerne abortnemndene. Ingen andre enn kvinnen selv skal ha myndighet til å ta beslutninga om abort; ikke kirka, ikke staten og ikke abortnemnda. Tiden er overmoden for å gi norske kvinner full selvråderett over egen kropp. Kvinnefronten mener […]

En siste hilsen til Nawal El Saadawi

Skrevet av Unni Rustad Nawal El Saadawi døde 22.mars i år, 90 år gammel. Saadawi var fra Egypt, og den arabiske verdens mest kjente kvinneaktivist, berømt over hele verden, modig som få, hata av regjeringer og fundamentalister, respektert og sett opp til av feminister og alle som slåss for rettferdighet og en bedre verden for […]

Regjeringa svikter på kvinnehelse

Kvinnehelse og føde- og barselomsorg har vært nedprioritert i årevis, og vi ser at forholdene for fødekvinne har forverret seg under pandemien. Abort, graviditet og fødsel er en stor fysisk og psykisk påkjenning. Kvinner fortjener et helsevesen med kompetanse og ressurser til å prioritere dem og gi dem god oppfølging, og dette er spesielt viktig […]

Kvinnedagsmarkeringer i 2021

Det har vært et annerledes år, og det blir for de aller fleste ei annerledes markering av den internasjonale kvinnedagen 8. mars i år. Her har vi samla det vi har kommet over av digitale og fysiske arrangement rundt om i landet. Veit du om noe som skjer nær deg som mangler på lista? Send […]

Hvitvasking av surrogati

Denne teksten er Kvinnefrontens svar på Nrks artikkel “Harald Rønneberg om å bli far ved hjelp av surrogati: – Eit eventyr” og intervjuet med Harald Rønneberg på Lindmo samme kveld. Kvinnefronten er imot all surrogati og mener hensynet til kvinnene som utnyttes i surrogatiindustrien alltid må komme i første rekke. Skrevet av Daisy Elizabeth Sjursø […]

Kvinnefronten lanserer dokumentarfilmen “Ingen vei tilbake!”

I anledning den Internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlesting, 6. februar, lanserer Kvinnefronten i Bergen dokumentarfilmen, «INGEN VEI TILBAKE! Aktivisme mot kjønnslemlesting i Singidaregionen, Tanzania». I filmen følger vi Chiku Ali som har jobbet i en årrekke mot kjønnslemlesting både i Norge og hjemlandet Tanzania, rundt i Singidaregionen hvor hun er født. Vi får møte noen […]

Munnbind fra Kvinnefronten

Med disse munnbindene fra Kvinnefronten bidrar du i smitteverndugnaden samtidig som du viser støtte til sykepleierne våre. Pandemien har vist oss at noen av de mest samfunnskritiske yrkene finnes i den kvinnedominerte helsesektoren. Sykepleierne og de andre heltene i helse- og omsorgsektoren fortjener lønnsøkning og gode arbeidsforhold – det er ikke nok med applaus! På […]

Høringsuttalelse: Et krafttak for likelønn

I november fremma SV forslag på Stortinget om et krafttak for likelønn. Her følger Kvinnefrontens høringsuttalelse i saken. Forslaget, som nå er til behandling i Familie- og kulturkomiteen, kan leses her: https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-042s/ Kvinnefronten er glad for at åtte Stortingsrepresentanter fra SV har fremmet et forslag om krafttak for likelønn. Kvinnefronten støtter de fremlagte forslag til […]

Høringssvar om eggdonasjon

Kvinnefronten har levert innspill til høring om Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd. Kvinnefronten er mot eggdonasjon, for kvinners kropper er ikke en handelsvare. Vi er også kritiske til de ulike kravene til egg- og sæddonorer, den økonomiske kompensasjonen som kommersialiserer kvinnekroppen, og mangelfull informasjon om eggdonasjon for lesbiske par. Her kan du […]

En takk til/a thank you to Janice Raymond, CATW

Kvinnefrontens hovedsamarbeidspartner internasjonalt siden 1996 har vært Coalition Against Trafficking in Women (CATW). Janice Raymond, som har vært co-director i CATW, trer nå tilbake fra dette vervet. En stor digital happening ble arrangert for henne 11. januar hvor 40 feminister deltok fra hele verden. Agnete Strøm fra Kvinnefronten holdt denne hilsenen til Janice på dette […]