Bli aktiv

Vi trenger deg!

Kvinnefronten er en grasrotorganisasjon som i stort sett drives på dugnadsbasis. Dette betyr at det vi foretar oss er summen av alle aktive medlemmers bidrag. Og det betyr at det er opp til deg selv hvor aktiv du vil være og hva du vil bidra med.
Alle kreative ideer til aktiviteter vi kan eller bør foreta oss er varmt velkomne! Send oss en epost på kvinnefronten@online.no, eller send ut en melding på ’Feministlista’.

De siste årene har vi organisert en rekke møter og debatter om temaer som den nye sexkjøploven, abort, porno, kortere arbeidstid og trafficking. Vi er aktive i organiseringen rundt 8. mars, både programmet på selve dagen samt den større festivalen ’Ladyfest’. I to år på rad har vi med stor suksess organisert ’Feminismekonferansen’, en dag full av debatter, seminarer og samtaler, og kulturelle innslag, om feminisme. Våre styremedlemmer svarer på høringer fra Stortinget, og skriver innlegg i avisene. Vi stiller også opp i ulike debatter, og har reist rundt med feminismekurs på sommerleire til politiske ungdomspartier.

Vi har lokallag i Bergen, Tromsø og Stavanger, og vil gjerne har flere!

Kvinnefronten har også representanter i ulike utvalg, blant annet besøkte vi NOKS konferansen på Island i høst (NOKS er et samarbeid mellom nordiske kvinneorganisasjoner), vi har folk med i 8. mars komiteen, i Nei til EU sitt kvinneutvalg, og i Kvinner på Tvers. Vi er også medlemmer av FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål og driver i den forbindelse med ulike internasjonale prosjekter, samt følger de ulike FN prosessene på likestilling.

Med andre ord –det er mye som gjøres, og som kan gjøres!
Surf litt rundt på sidene våre, tenkt litt på hva du kan ha lyst til å gjøre, og ta kontakt!

 

{rsform 2}

Comments are closed.