BLI MEDLEM!

Kf-logo norsk

 

Fyll ut medlemskjema over, få flott velkomstpakke og ta del av det feministiske fellesskap! (og betal kun en liten sum årlig)

Alle som definerer seg som kvinner kan være fullverdige medlemmer. Menn er hjertelig velkomne som støttemedlemmer (kan godt betale vanlig kontingent).

PS: Vil du fornye medlemskapet ditt ved å betale kontingenten gjøres det enklest til kontonummer 7874 05 30398 eller på Vipps til “Kvinnefronten i Norge”

PPS: Betalinga skjer til Zubarus, da det er de som drifter medlemsregisteret vårt.